ликбез от Хазина

а текже, анализ ситуации от Мюрида - http://el-murid.livejournal.com/2002847.html